Over Kustzone Poort

Over Kustzone Poort

Over Kustzone Poort

Kustzone Poort: een gebied voor cultuur, recreatie en beleving

Kustzone Almere Poort, een prachtig gelegen gebied rondom het Almeerderstrand, is een gewaardeerd recreatiegebied voor de hele regio. Vanuit het programma Cultuur, Toerisme en Sport van Almere 2.0 zet sleutelproject Kustzone Poort in op de ontwikkeling van cultuur, recreatie, sport en beleving in het gebied.

De ambitie voor het gebied is vastgelegd in het gebiedsconcept ‘Stadsduin voor actieve cultuur’. Er wordt toegewerkt naar de Kustzone als onderscheidende plek in 2030, vanwege verrassende actieve culturele en recreatieve programmering het hele jaar rond, en landelijk bekende festivals en evenementen in de zomer. Het gebied trekt een groot en divers publiek, en wordt een bruisende hotspot voor cultuur en beleving voor Almeerders én de metropoolregio.

De ambitie en de aanleiding

Het Almeerderstrand  vormt de westelijke entree van Almere, en wordt door veel Almeerders en regiobewoners bezocht voor een stranddag, hapje eten, theaterbezoek, watersportactiviteit of festival. De gemeente en de provincie hebben de ambitie om met cultuur, recreatie, beleving en bijzondere woonconcepten in het gebied verder te ontwikkelen.

Vanuit de programmalijn ‘Cultuur, Toerisme en Sport’ van programma Almere 2.0 (een samenwerkingsverband van de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk) is Kustzone Poort aangewezen als sleutelproject.

Kustzone Poort is volop in ontwikkeling. De komende jaren wordt de omgeving van het Almeerderstrand getransformeerd tot een duinlandschap. StrandLAB Almere, het buitenlaboratorium voor kunst en cultuur heeft als opdracht om cultuur in het gebied verder te ontwikkelen en culturele initiatieven te stimuleren. Het strand is de afgelopen jaren uitgebreid met 8 hectaren nieuw opgespoten zand aan de zuidkant. Dit nieuwe stranddeel wordt vanaf 2023 de locatie voor grote festivals en evenementen, zoals Zand, Free en Oh My.

Daarmee wordt het ‘oude’ Almeerderstrand, dat tot en met 2022 gebruikt werd voor deze grote festivals, jaarrond toegankelijk voor recreatie en kleinschalige programmering – ook tijdens de (op- en afbouwwerkzaamheden van) grote evenementen.

Een belangrijke culturele partner voor de gemeente Almere is spektakeltheatergezelschap Vis à Vis. Op hun opvallende theater, inclusief buitentribune en hijskraan, programmeert Vis à Vis elk jaar meerdere langlopende voorstellingen die publiek aantrekken vanuit het hele land. In 2019 besloot de gemeenteraad van Almere dat Vis à Vis, dat tot op dat moment voor een nog onbepaalde tijdelijke periode in het gebied gevestigd was, permanent mocht blijven. Dit onderschrijft de ambities om van Kustzone Poort een uniek gebied te maken voor cultuur, recreatie en beleving met landelijke allure, en vormde de aanleiding voor het verder aanscherpen van deze visie.

Het gebiedsconcept ‘Stadsduin voor actieve cultuur’ is vervolgens in 2019 opgesteld. Dit gebiedsconcept biedt een integraal ruimtelijk en programmatisch ontwikkelkader voor Kustzone Poort (Stadsduin), en schetst de context, kansen en ontwikkelingen die het overkoepelende doel dichterbij brengen: dat Stadsduin in 2030 een bruisende en landelijk bekende hotspot is voor cultuur, recreatie en beleving. Een gebied waar de nadruk ligt op actieve, beleefbare cultuur. Met een jaarrond interessant cultureel programma, goede recreatieve basisvoorzieningen en verblijfskwaliteit, prikkelende ruimtelijke elementen, landelijk bekende festivals, en een groot en divers publiek. Dit alles met het uitgangspunt dat de verschillende onderdelen die in het gebied landen elkaar moeten versterken.

Het project

Het projectteam Kustzone Poort is volop bezig met het uitwerken en implementeren van het gebiedsconcept. Dit is een langjarig proces, waarbij wordt ingezet op een combinatie van een aantal concrete (deel)projecten en een geleidelijke, organische ontwikkeling met publieke en private partners.

Na bestuurlijke vaststelling van het gebiedsconcept door Almere 2.0, is een nieuwe projectstructuur opgetuigd om het gebiedsconcept te realiseren. De projectleiding wordt gevormd door een duo. Een gebiedsprogrammeur om het culturele profiel van het gebied te versterken door middel van concrete projecten en samenwerkingen en een projectleider vanuit gebiedsontwikkeling die de fysieke ingrepen in het gebied coordineert. Dit duo wordt ondersteund door een projectsecretaris.

Jaarlijks worden de beoogde projecten vanuit Kustzone Poort vastgelegd in een jaarplan. Hierbij wordt ingezet op meerdere deelprojecten. Denk aan het toevoegen van horeca in de vorm van een strandpaviljoen, het plaatsen van een bouwwerk voor actieve cultuur, het toevoegen van passende programmering en het op orde brengen van de basisvoorzieningen in het gebied. Op deze website vindt u een overzicht van alle lopende projecten en ambities vanuit Kustzone Poort.

De transformatie van het gebied geschiedt planmatig, maar volgt geen blauwdruk. De ambities voor Kustzone Poort zijn duidelijk, maar het pad daar naartoe en de uiteindelijke invulling van het gebied wordt bepaald door de samenwerking met en initiatieven van bewoners, ondernemers en programmerende partners. De gemeente voert de regie, jaagt aan en verbindt partners uit het gebied, nieuwe partijen uit de culturele en recreatieve sector en de markt om de overkoepelende ambitie gezamenlijk vorm te geven.

Kustzone Poort is dus nooit af, en blijft altijd in ontwikkeling. Ben jij een bewoner, ondernemer of creatieve geest met een initiatief voor het gebied? Neem dan een kijkje op de contactpagina.