Vis à Vis

Vis à Vis

Vis à Vis
Luchtkaart Kustzone Poort met daarop de locatie van theater Vis à Vis aangegeven.

Achter de IJmeerdijk bevindt zich het terrein van theatergezelschap Vis à Vis. Vis à Vis produceert en programmeert hier (openlucht)voorstellingen met nationale aantrekkingskracht. Vaak luchtige comedy, spektakel en vernuftige verhaallijnen die het publiek met een knipoog leiden langs de afgrond van zware dilemma’s.

Permanente locatie

In de kernambitie om een jaarrond aantrekkelijke en bruisende plek te realiseren is theater Vis à Vis een belangrijke partij – niet alleen in het gebied, maar voor heel Almere en de regio. Daarom wordt gezamenlijk met Vis à Vis onderzocht hoe het theater het beste permanent in het gebied kan worden ingepast. Er wordt daarbij gekeken naar de verbinding met de omgeving, een combinatie met mogelijke aanvullende culturele (broedplaats)voorzieningen en het beperken van geluidshinder op de omgeving.